Odstąpienie od umowy
Spis treści

   

  Miejscowość, data

   

  Imię i nazwisko konsumenta

  Adres zamieszkania

   

  Nazwa i adres przedsiębiorcy

   

   

   

  Oświadczenie

  o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

   

  Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)[1]

  odstępuję od umowy …………........................................ nr ............................................ zawartej dnia ............................................... w ..........................................................................

   

  Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych) przekazem pocztowym na adres.......................................................................................... …..

  lub na konto nr ...........................................................................................................................

   

  Jednocześnie proszę o odebranie .............................................................. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

   

   

   

  podpis Konsumenta  [1] Art. 2. 1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy.

  2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).

  3. W razie odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

   

   

   

    

   

  Google+

  Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
  Zamknij
  pixel