SYLLIT 65 WP 1kg

  • Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie jabłoni, gruszy, wiśni, czereśni, brzoskwiń i śliw przed chorobami grzybowymi.
  • SYLLIT 65 WP 1kg
Product code: 1713
1 kg4 kg
117,00 zł
/ sztuka

Would you like to ask about this product?

Wyślij nam pytanie lub sprawdź o co pytali inni klienci.

This product is available in our stores

You can buy this product without placing an online order at one of our stores in your area. Check where the product is in stock.
Check availability
Product description

Zawartość substancji czynnej:


dodyna (związek z grupy pochodnych guanidyny) – 65% (650 g/kg)

 

 

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

 

ROŚLINY SADOWNICZE

 

JABŁOŃ, GRUSZA

parch

Zalecane dawki:

zapobiegawczo

  • przed kwitnieniem - 1,5 kg/ha.
  • po kwitnieniu - 1 kg/ha.

interwencyjnie

w czasie infekcji oraz do 72 godzin po infekcji - 1,5-2 kg/ha.

wyniszczająco

po pojawieniu się plam parcha - 2,25 kg/ha.

 

Środek stosować wiosną: przed kwitnieniem i po kwitnieniu do fazy czerwcowego opadaniazawiązków.

Zalecana ilość wody: 750-1000 l/ha.Ilość wody dostosować do wielkości drzew.

 

UWAGI:

1. Na odmianach wrażliwych na ordzawienie, środek stosować tylko do fazy różowego pąka.

2. Stosując środek po kwitnieniu na odmianach wrażliwych na ordzawienie, nie przekraczaćdawki 1 kg/ha.

3. Środek stosować najlepiej od początku wegetacji do około 2 tygodni po kwitnieniu.

4. Zapobiegawczo środek stosować w odstępach co 7-10 dni.

 

 

WIŚNIA, CZEREŚNIA

drobna plamistość liści drzew pestkowych

Zalecana dawka: 1,5 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 750-1000 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości drzew. 

Pierwszy zabieg wykonać bezpośrednio po kwitnieniu. Dalsze 2–3 zabiegi wykonaćw odstępach co 10-14 dni. Zabieg wykonać najpóźniej do 1 miesiąca po kwitnieniu.

 

BRZOSKWINIA

kędzierzawość liści

Zalecana dawka: 7,5 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 750-1000 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości drzew.

Środek stosować w okresie bezlistnym, najlepiej w czasie nabrzmiewania pąków.

 

ŚLIWA

torbiel śliw

Zalecane dawki:

  • wiosną przed pękaniem pąków (okres bezlistny) – 7,5 kg/ha,
  • przed kwitnieniem (faza białego pąka) – 1,5 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 750-1000 l/ha.Ilość wody dostosować do wielkości drzew.

 

UWAGI:

1. Środka nie stosować w temperaturze poniżej 60C oraz nie używać do sporządzania cieczyużytkowej bardzo zimnej wody.

2. Warunkiem skuteczności zabiegu jest dokładne pokrycie drzew cieczą użytkową.

3. Nie stosować mniej niż 400 l cieczy użytkowej na hektar.

4. W przypadku stosowania środka w dawce powyżej 1,58 kg/ha w celu ochrony pszczół iinnych owadów zapylających środka nie stosować:

  • na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
  • kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,

w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

 

 

OKRES KARENCJI

Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji

JABŁKA, GRUSZKI, WIŚNIE, CZEREŚNIE, ŚLIWKI - 14 DNI

BRZOSKWINIE – NIE DOTYCZY

 

 

 

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Ask for this product

If this description is not sufficient, please send us a question to this product. We will reply as soon as possible.

Data is processed in accordance with privacy policy. By submitting data, you accept privacy policy provisions.

Fields marked with asterisk are required
Users reviews