KLINIK DUO 360 SL 1L

 • Klinik Duo 360 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich).
 • KLINIK DUO 360 SL 1L
Producer: F&N Agro
Product code: 1825
20,00 zł
/ sztuka
SuperFair.Shop badge We ship all packages at declared time

We have the SuperFair.Shop ™ badge thanks to which our shipments are automatically monitored on a daily basis in terms of compliance with the declared shipment time.

The badge means that our shipments are sent as planned. We also care about your safety and comfort.

Would you like to ask about this product?

Wyślij nam pytanie lub sprawdź o co pytali inni klienci.
Product description

Zawartość substancji czynnej:

glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) w formie soli izopropyloaminowej - 360 g w 1 litrze środka (30,7%).

 

 

Klinik Duo 360 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych, w roślinach sadowniczych, roślinach warzywnych oraz do desykacji zbóż i rzepaku ozimego.

Klinik Duo 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzeni, rozłogów itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.
Środek nie zalega w glebie i ulega rozkładowi przez mikroorganizmy glebowe.

 

Chwasty wrażliwe:

 • w dawce 1-2 l/ha (chwasty w fazie liścieni wschodów): chwastnica jednostronna, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, tobołki polne, rdest plamisty, żółtlica drobnokwiatowa.
 • w dawce 3-5 l/ha: fiołek polny, bodziszek drobny, bodziszek porozcinany, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mlecz polny, mniszek pospolity, ostrożeń polny, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie, rogownica polna, tasznik pospolity, wiechlina roczna, samosiewy zbóż.

 

                                                ZWALCZA PERZ

STOSOWANIE I DAWKI:

UWAGA

Zalecane w etykiecie dawki dotyczą zwalczania perzu, jeżeli na polu występuje przewaga innych chwastów dostosować dawkę środka według wrażliwości dominujących gatunków chwastów.

Przed zbiorem roślin uprawnych, desykacja i zwalczanie perzu oraz innych chwastów, ułatwienie zbioru.

1. ROŚLINY ROLNICZE

A) PSZENICA OZIMA
Zalecana dawka: 3,0-4,0 l/ha w 200-300 l wody.

Termin stosowania: Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.

W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.

Środek można stosować łącznie z siarczanem amonowym:
Klinik Duo 360 SL 3,0 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha w 200-300 l wody.

B) RZEPAK OZIMY
Zalecana dawka: 3,0 l/ha w 100-150 l wody lub 4,0 l/ha w 200-300 l wody.

Termin stosowania: Zabieg wykonać w fazie dojrzałości technicznej rzepaku, gdy nasiona są wykształcone i mają wilgotność poniżej 30%, łuszczyny na pędach głównych są w 2/3 ilości barwy żółtoseledynowej, natomiast nasiona są w 70% barwy czerwonobrązowej. W celu właściwego zwalczenia chwastów zbioru dokonać po upływie 7 dni od zabiegu. W celu uzyskania efektu pełnego dosuszenia rzepaku zaleca się wykonać zbiór kombajnem w 14-21 dni po zabiegu.

W celu równoczesnej desykacji i obniżenia strat w plonie rzepaku skutek pękania łuszczyn i osypywania się nasion w trakcie zbioru zaleca się stosowanie mieszaniny ze środkiem zapobiegającym pękaniu łuszczyn Spodnam DC:
Klinik Duo 360 SL 3,0 l/ha + Spodnam DC 0,6 l/ha w 150-300 l wody

Uwagi:

 1. Stosując zalecaną ilość wody 100-150 l/ha używać rozpylaczy zapewniających opryskiwanie drobnokropliste, natomiast stosując 200-300 l/ha używać rozpylaczy zapewniających
  opryskiwanie średniokropliste.
 2. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg wykonać rano lub późnym popołudniem.
 3. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu.
 4. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w roślinach przeznaczonych na materiał siewny.
 5. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszy lub podściółki dla zwierząt.

Zabieg ścierniskowy - zwalczanie perzu właściwego i innych chwastów po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych.

Zalecana dawka: 3,0-4,0 l/ha w 200-300 l wody.
Termin stosowania: Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie
wykonywać żadnych zabiegów uprawowych.
W momencie zabiegu rośliny perzu powinny mieć wysokość 10-25 cm i wytworzone co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co
najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne w pełni wykształcone dwa liście właściwe.
W celu zwiększenia efektywności niższej dawki preparatu Klinik 360 SL, można go stosować łącznie z adiuwantem (środek wspomagający) albo z siarczanem amonowym:
Klinik Duo 360 SL 3,0 l/ha + Mediator Max 0,3 l/ha w 200-300 l wody.
Klinik Duo 360 SL 3,0 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha w 200-300 l wody.

Uwaga!

Stosując zalecaną ilość wody 200-300 l/ha używać rozpylaczy zapewniających opryskiwanie średniokropliste.

2. ROŚLINY WARZYWNE
(zwalczanie chwastów po siewie, lecz przed wschodami rośliny uprawnej)

A) CEBULA (Z SIEWU)
Zalecana dawka: 1,0-2,0 l/ha w 200-300 l wody.
Termin stosowania:
Środek stosować po siewie cebuli lecz nie później niż na 2-3 dni przed jej wschodami. Chwasty powinny znajdować się w fazie wschodów i liścieni.

Uwagi:

 1. Wyższą z zalecanych dawek stosować, gdy większość chwastów z znajduje się już w fazie liścieni
 2. Stosując zalecaną ilość wody 200-300 l/ha używać rozpylaczy zapewniających opryskiwanie średniokropliste.
 3. Nie stosować na glebach bardzo lekkich, piaszczystych.
 4. Nasiona cebuli wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.

3. ROŚLINY SADOWNICZE

A) SADY JABŁONIOWE
Zalecana dawka: 3,0-5,0 l/ha w 200-300 l wody.

Termin stosowania: Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu. Wyższe dawki stosować na chwasty silnie zaawansowane w rozwoju.
Zalecane opryskiwanie ? średniokropliste.

Uwagi:

 1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.
 2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej używając opryskiwacze z osłonami tak, aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

 

Następstwo roślin

Na polu, na którym stosowano Klinik Duo 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny.
Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpiły objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach.

 

PRZECIWWSKAZANIA

Środka nie stosować:

 • przed wschodami chwastów,
 • na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin,
 • na rośliny mokre,
 • przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu),
 • w mieszaninach ze środkami innymi niż wymienione,
 • podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.

 

 

 

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Ask for this product

If this description is not sufficient, please send us a question to this product. We will reply as soon as possible.

Data is processed in accordance with privacy policy. By submitting data, you accept privacy policy provisions.

Fields marked with asterisk are required
Users reviews
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel