ADENGO 315 SC 500ml

  • Środek chwastobójczy stosowany doglebowo lub krótko po wschodach rośliny uprawnej, przeznaczony do zwalczania chwastów prosowatych (chwastnica, włośnice) i jednorocznych chwastów dwuliściennych w uprawie kukurydzy.
  • ADENGO 315 SC 500ml
Producer: Bayer
Product code: 1940
279,00 zł
/ sztuka
SuperFair.Shop badge We ship all packages at declared time

We have the SuperFair.Shop ™ badge thanks to which our shipments are automatically monitored on a daily basis in terms of compliance with the declared shipment time.

The badge means that our shipments are sent as planned. We also care about your safety and comfort.

Would you like to ask about this product?

Wyślij nam pytanie lub sprawdź o co pytali inni klienci.
Product description

Zawartość substancji aktywnych:

tienkarbazon metylu /ester metylowy kwasu 4-[[[(4,5-dihydro-3-metoksy-4-metylo-5-okso-1H-1,2,4-triazol-1-ylo)karbonylo]amino]sulfonylo]-5-metylo-3-tiofenylokarboksylowego - 90 g/l
izoksaflutol /5-cyklopropylo-4-(2-metylosulfonylo-4-trifluorometylobenzoilo) izoksazol (związek z grupy izoksazoli) - 225 g/l

 

 

Zawiera 2 wzajemnie uzupełniające się substancje aktywne z różnych grup chemicznych. Tienkarbazon metylu jest inhibitorem syntazy acetylomleczanowej (ALS) blokującej aktywność  określonego  enzymu  odpowiedzialnego  za biosyntezę  aminokwasów, co w konsekwencji prowadzi do zakłócenia syntezy białek. W efekcie następuje zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin.

Izoksaflutol jest inhibitorem syntezy barwników fotoaktywnych, która powoduje zamieranie chloroplastów w komórkach roślin.

Środek działa systemicznie, pobierany jest zarówno poprzez korzenie a w stosowaniu powschodowym również przez łodygi i liście kiełkujących chwastów. Preparat jest szybko transportowany w całej rośliny. Po zastosowaniu środka chwasty nie wschodzą lub krótko po wschodach bieleją, przestają rosnąć i zamierają.

Dobre uwilgotnienie gleby sprzyja wysokiej aktywności środka w glebie oraz pozwala na utrzymanie jego aktywności w możliwie długim okresie czasu. W warunkach suszy skuteczność środka może być znacznie ograniczona w wyniku braku możliwości przedostania się substancji aktywnej do systemu korzeniowego chwastów. Środek jest przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Chwasty wrażliwe np. : chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przytulia czepna, rdest powojowaty, rdest ptasi, rumian pospolity, samosiewy rzepaku (kiełkujące z nasion), szarłat szorstki, tasznik pospolity, włośnice.

 

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

 

kukurydza

Rośliny kukurydzy opryskiwać:

-          po siewie ale przed wschodami

-          po wschodach, w fazie 1-2liści

 

Zalecana dawka: 0,33-0,44 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Preparat stosować jeden raz w sezonie.

 

UWAGI:

1. Wyższą zalecaną dawkę środka należy stosować na polach silnie zachwaszczonych oraz na glebach cięższych.

2.      W przypadku konieczności zwalczania rdestów, przytulii czepnej i jasnoty purpurowej zaleca się stosować dawkę wyższą 0,44 l/ha.

3.      Środek można stosować także w systemie uproszczonej uprawy gleby. Nie wymaga wymieszania z glebą, nie rozkłada się na świetle, nie ulatnia się.

4.      W przypadku wystąpienia silnych opadów po wykonaniu zabiegu może wystąpić przejściowe bielenie blaszek liściowych kukurydzy. Objawy te szybko mijają i nie mają wpływu na plon.

5.      Po zastosowaniu środka nie wykonywać mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych.

6.      W przypadku suszy skuteczność środka może ulec obniżeniu wskutek braku możliwości przedostania się substancji aktywnej do systemu korzeniowego chwastów.

 

PRZECIWWSKAZANIA

1.      Środka nie stosować na glebach silnie zasadowych (o pH powyżej 7,5), piaszczystych, torfowych o nieregularnych stosunkach wodnych oraz w przypadku widocznych niedoborów składników pokarmowych mogących prowadzić do zaburzeń we wzroście i rozwoju kukurydzy.

2.      Środka nie stosować w rodach hodowlanych kukurydzy nasiennej i w kukurydzy cukrowej.

3.      Środka nie należy stosować w temperaturze poniżej 8°C oraz w przypadku spodziewanych przymrozków lub w warunkach panującej bądź spodziewanej suszy.

4.      Nie przetrzymywać cieczy roboczej w zbiorniku opryskiwacza i nie używać jej do ponownego opryskiwania.

5.   Ś rodka nie mieszać z innymi preparatami, nawozami i dodatkami wspomagającymi.

 

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Ś rodek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenie dla roślin uprawianych następczo.

Po zbiorach kukurydzy odchwaszczanej środkiem w warunkach normalnego przebiegu wegetacji można uprawiać wszystkie rośliny.

W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania kukurydzy (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), na tym samym polu po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać jedynie kukurydzę.

 

 

 

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Ask for this product

If this description is not sufficient, please send us a question to this product. We will reply as soon as possible.

Data is processed in accordance with privacy policy. By submitting data, you accept privacy policy provisions.

Fields marked with asterisk are required
Users reviews
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel