QUICKPHOS TABLETS 56 GE 1kg

  • Środek owadobójczy i gryzoniobójczy w formie tabletek emitujących gaz drogą reakcji chemicznej, o działaniu gazowym przeznaczonym do fumigacji /dezynsekcji ziarna zbóż i nasion grochu oraz materiału siewnego w magazynach, komorach elewatorów i w silosach.
  • QUICKPHOS TABLETS 56 GE 1kg
Producer: Agrosimex
Product code: 2075
110,00 zł
/ sztuka
SuperFair.Shop badge We ship all packages at declared time

We have the SuperFair.Shop ™ badge thanks to which our shipments are automatically monitored on a daily basis in terms of compliance with the declared shipment time.

The badge means that our shipments are sent as planned. We also care about your safety and comfort.

This product is available in our stores

You can buy this product without placing an online order at one of our stores in your area. Check where the product is in stock.
Check availability
Product description

!!!  UWAGA  !!!

ŚRODEK PRZEZNACZONY DO SPRZEDAŻY DLA OSÓB

KTÓRE POSIADAJĄ UPRAWNIENIA DO STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN METODĄ FUMIGACJI

BĄDŹ OSOBY POSIADAJĄCE UPRAWNIENIA DO HANDLU I KONFEKCJONOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

 

 

Przed decyzją o zakupie upewnij się że możesz przedstawić do wglądu uprawnienia do fumigacji.

Środek zwalcza jaja, larwy i formy dorosłe następujących szkodników magazynowych: strąkowca grochowego, wołka zbożowego, omacnicy spichrzanki, mklika mącznego, wołka ryżowego, spichrzela surinamskiego, rozpłaszczyka rdzawego, trojszyka gryzącego, trojszyka ulca.
Tabletki Quickphos Tablets 56 GE wykazują średni poziom zwalczania populacji karczownika oraz kreta.
ZASTOSOWANIE ŚRODKA


Działanie środka polega na uwalnianiu w obecności wilgoci atmosferycznej trującego gazu -fosforowodoru. Jedna tabletka o wadze 3 g wydziela 1 g fosforowodoru. Obiekt przygotować do zabiegu, a środek stosować ściśle według obowiązującej szczegółowej instrukcji stosowania.

 

FUMIGACJA / DEZYNSEKCJA
 

Ziarno zbóż: pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto, owies, proso, sorgo oraz nasiona grochu luzem, w pryzmie lub w silosie. 


Zalecana dawka: 4-5 tabletek/tonę (4-5 g fosforowodoru/tonę)
Czas ekspozycji: zależy od budowy budynku, temperatury, wilgotności: minimum 3-8 dni.
Wietrzenie: zależy od budowy budynku.
Maksymalna liczba zabiegów - 1.
 

Ziarno zbóż: pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto, owies, proso, sorgo oraz nasiona grochu w workach na paletach.
 

Zalecana dawka: 4-5 tabletek/m3 (4-5 g fosforowodoru/m3)
Czas ekspozycji: zależy od budowy budynku, temperatury, wilgotności: minimum 3-8 dni.
Wietrzenie: zależy od budowy budynku. 
Maksymalna liczba zabiegów - 1.

 

Metody dozowania środka:
 

Fumigacja ziarna zbóż: pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto, owies, proso, sorgo oraz nasion grochu luzem - zależnie od sposobu składowania produktu.
 

Dodać tabletki (najlepiej automatycznym dozownikiem) do strumienia produktu, na taśmie transportera podającego lub w momencie załadunku do silosa albo skrzyni, lub wprowadzać tabletki sondą do pryzmy produktu co 1,2 - 1,5 m, jedna od drugiej ('w kratkę') według poniższej zasady:

 


liczba tabletek na jedno sondowanie =  wymagana liczba tabletek/wymagana liczba sondowań

 

 

lub umieszczać tabletki osobno na niepalnych tackach ustawianych na powierzchni pryzmy.

 

Fumigacja ziarna zbóż: pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto, owies, proso, sorgo oraz nasion grochu w torbach, belach, skrzyniach i workach pod przykryciem nie przepuszczającym gazu lub w opakowaniach nie przepuszczających gazu.

 

Umieścić tabletki osobno na niepalnych tackach rozmieszczonych pomiędzy lub wzdłuż przechowywanych produktów w sposób umożliwiający swobodny przepływ gazu. Gdy używa się przykrycia nie przepuszczającego gazu - sprawdzić, czy jego końce szczelnie przylegają do podłogi.

 

KONTROLA POPULACJI KARCZOWNIKA ORAZ KRETA


Tabletki Quickphos Tablets 56 GE kontrolują populacje karczownika oraz kreta.

Uwagi:

Karczownika można zwalczać jedynie na terenie ogrodów, sadów oraz upraw leśnych, natomiast kreta: w ogrodach, uprawach ogrodniczych, szkółkach, lotniskach, nasypach hydrotechnicznych i obiektach sportowych.

 

Kret (poza zamkniętymi ogrodami, szkółkami, lotniskami, sadami, ogrodami i uprawami ogrodniczymi) na innych zagrożonych terenach może być zwalczany tylko po uzyskaniu zgody Ministra Środowiska. Gazowanie nor można przeprowadzać jedynie na terenach otwartych - w odległości co najmniej 5m od parków, lasów i zabudowań ze względu na niebezpieczeństwo zatrucia.

 

Zalecana dawka środka - 2 tabletki/norę Maksymalna liczba zabiegów - 1.

 

Sprzyjające warunki klimatyczne zapewniające odpowiednią wilgotność gleby pozwalają na dobrą gazoszczelność w norach i zapewniają odpowiednią ekspozycję zwalczanych gatunków na fosforowodór.

 

Warunki stosowania środka:

 

Pomieszczenie szczelne oznacza pomieszczenie, w którym uszczelnione na stałe są wszelkie powierzchnie porowate, miejsca spojenia i pęknięcia, a okresowo otwory wlotowe i wylotowe, drzwi, okna i klapy.

 

Dawki fosforowodoru ustalono w odniesieniu do wewnętrznej kubatury obiektów przeznaczonych do fumigacji. Dawki te odnoszą się zarówno do pomieszczeń wypełnionych jak i częściowo wypełnionych.

 

Dawki wyrażone w g/tonę można stosować tylko wówczas gdy znana jest masa produktu znajdującego się w obiekcie. Dawki tak wyrażone można stosować tylko wówczas gdy obiekt wypełniony jest produktem całkowicie lub niemal całkowicie.

 

Minimalny czas ekspozycji powinno liczyć się od chwili zakończenia aplikacji środka tak więc, czasu potrzebnego na wypełnienie obiektu ziarnem zawierającym środek nie wlicza się do czasu ekspozycji.Wietrzenie obiektu

Fosforowodór ulatnia się bardzo szybko. Minimalny czas wietrzenia po upłynięciu czasu ekspozycji dla obiektów wypełnionych traktowanymi produktami wynosi: Używać dmuchawy o silnym nawiewie powietrza, pracującej w systemie: 2 godziny pracy - 2 godziny przerwy przez minimum 2 dni.

 

Osoby używające szkieł kontaktowych nie powinny być zatrudnione do prac ze środkiem.

 

Pojemnik ze środkiem otwierać na wolnym powietrzu, a górną jego część odwrócić na zewnątrz od siebie.

 

Po otwarciu pojemnika zużyć wszystkie tabletki tego samego dnia.

 

Środek w warunkach niskiej wilgotności powietrza uwalnia fosforowodór powoli, natomiast w warunkach wysokiej wilgotności szybko.

Nie dopuszczać zwierząt i ptaków do pomieszczeń, w których gazuje się ziarno lub będących w trakcie wietrzenia po fumigacji. Przed zabiegiem usunąć inwentarz i zwierzęta domowe.

 

Nie gazować pomieszczeń zamieszkałych.

 

W miejscach lub pomieszczeniach przeznaczonych do gazowania zabezpieczyć wrażliwe urządzenia elektryczne i elektroniczne (liczniki, przełączniki, systemy alarmowe), które zawierają stopy miedzi, (fosforowodór powoduje korozję przedmiotów zawierających miedź), błony i papier fotograficzny, zamykając je lub okrywając.

 

Wokół gazowanego terenu umieścić napisy ostrzegawcze: "NIEBEZPIECZEŃSTWO", "TRUJĄCY GAZ", "WSTĘP WZBRONIONY".

 

Nie wchodzić do gazowanych pomieszczeń dopóty, dopóki urządzenia pomiarowe nie wykażą, że są wolne od fosforowodoru.

 

Zaleca się używanie wykrywaczy gazu lub innych urządzeń pomiarowych do monitorowania poziomów gazu w gazowanych pomieszczeniach.

 

Nie dopuszczać aby zwierzęta, dzieci i osoby niepowołane wchodziły do pomieszczeń gazowanych dopóty, dopóki urządzenia pomiarowe nie wykażą, że są one wolne od fosforowodoru.

 
Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

 
W przypadku zakupu środka QUICKPHOS TABLETS 56 GE wymagane jest okazanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji.
Ask for this product

If this description is not sufficient, please send us a question to this product. We will reply as soon as possible.

Data is processed in accordance with privacy policy. By submitting data, you accept privacy policy provisions.

Fields marked with asterisk are required
Users reviews
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel