NAUTILE 730 WG 1kg

  • Nautile 730 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym i powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka.
  • NAUTILE 730 WG 1kg
Producer: UPL
Product code: 2400
47,00 zł
/ sztuka

Would you like to ask about this product?

Wyślij nam pytanie lub sprawdź o co pytali inni klienci.

This product is available in our stores

You can buy this product without placing an online order at one of our stores in your area. Check where the product is in stock.
Check availability
Product description

Zawartość substancji czynnej:

mankozeb (substancja z grupy ditiokarbaminianów) - 680 g/kg (68 %)
cymoksanil (substancja z grupy iminoacetylomoczników) – 50 g/kg (5%)

 

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Ziemniak

Zaraza ziemniaka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania: Środek stosować od końca fazy zakrywania międzyrzędzi (około 90% zakrycia powierzchni gleby) (BBCH 39) do fazy początku żółknięcia liści (BBCH 91). Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub gdy występuje ryzyko infekcji. Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu układowym lub środkiem Nautile 730 WG, następne zabiegi wykonywać w miarę potrzeby co 7-10 dni. Krótszy z podanych odstęp pomiędzy zabiegami zachować w warunkach większego zagrożenia patogenem oraz na odmianach bardziej podatnych na zarazę ziemniaka.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Większą ilość wody stosować w uprawach zagęszczonych lub o silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Warunkiem skuteczności zabiegu jest dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową.

Wielokrotne stosowanie środków grzybobójczych zawierających substancje czynne o tym samym mechanizmie działania może przyczynić się do wyselekcjonowania w populacji sprawcy choroby form odpornych i w konsekwencji obniżenia skuteczności zabiegów z tego też względu w ramach strategii antyodpornościowej zaleca się

  • włączenie do programu ochrony środków zawierających substancje czynne o różnych mechanizmach działania,
  • wybór środków zawierających substancję czynną cymoksanil do maksymalnie połowy przewidzianych w sezonie zabiegów.

 

 

 

 

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Ask for this product

If this description is not sufficient, please send us a question to this product. We will reply as soon as possible.

Data is processed in accordance with privacy policy. By submitting data, you accept privacy policy provisions.

Fields marked with asterisk are required
Users reviews
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel