TITUS 25WG 20g

  • Środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu właściwego i jednorocznych chwastów jednoliściennych oraz chwastów dwuliściennych w kukurydzy oraz ziemniaku.
  • TITUS 25WG 20g
78,00 zł
/ sztuka
SuperFair.Shop badge We ship all packages at declared time

We have the SuperFair.Shop ™ badge thanks to which our shipments are automatically monitored on a daily basis in terms of compliance with the declared shipment time.

The badge means that our shipments are sent as planned. We also care about your safety and comfort.

Would you like to ask about this product?

Wyślij nam pytanie lub sprawdź o co pytali inni klienci.

This product is available in our stores

You can buy this product without placing an online order at one of our stores in your area. Check where the product is in stock.
Check availability
Product description

Zawartość substancji aktywnej:

rimsulfuron – 1-(4,6-dimetoksypyrimidin-2-ylo)-3-(3-etanosulfonylo-2-pirymidynosulfonylo)mocznik(zwiazek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 25%.

 

 

Titus® 25 WG powschodowo zwalcza chwasty w ziemniakach i kukurydzy. Jest to środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowany do odmierzania objętościowego, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu właściwego i jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy, ziemniaku. Stosowany łącznie lub przemiennie z innymi herbicydami umożliwia jednoczesne zwalczanie chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.
Zawartość substancji biologicznie czynnej: rimsulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 25%.
Titus® 25 WG to herbicyd, który efektywnie zwalcza chwasty w ziemniakach i kukurydzy.

 

Chwasty wrażliwe np.:

chwastnica jednostronnachwastnica, dymnica pospolitadymnica,

gorczyca polnagorczyca, gwiazdnica pospolitagwiazdnica pospolita,

jasnota purpurowajasnota, jasnota różowajasnota,

maruna bezwonnamaruna, miotła zbożowamiotła zbożowa,

ostrożeń polnyostrożeń polny, palusznik krwawypalusznik krwawy,

perz właściwyperz, przytulia czepnaprzytulia,

rumian polnyrumian, rumianek pospolityrumianek pospolity,

rzodkiew świrzeparzodkiew świrzepa, samosiewy rzepakusamosiewy rzepaku,

 szarłatyszarłat, szczawieszczaw zwyczajny,

tasznik pospolitytasznik,tobołki polnetobołki,

wilczomlecz obrotnywilczomlecz, włośnicewłośnica , samosiewy zbóż.

 

Chwasty średnio wrażliwe np.:

fiołki, iglica pospolita, komosa biała, poziewnik szorstki, rdesty, żółtlica drobnokwiatowa.

 

Chwasty odporne np.:

bylica pospolita, psianka czarna, powój polny, skrzyp polny.

 

ZAKRES STOSOWANIA DAWKI I TERMINY

1. Kukurydza.

Środek stosować w fazie 1-7 liści kukurydzy (licząc wszystkie liście).

 

Zwalczanie perzu oraz niektórych chwastów jednorocznych jednoliściennych i dwuliściennych.

Titus 25 WG 60 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml /100 l wody) gdy rośliny perzu osiągną wysokość 15-25 cm

 

Zwalczanie chwastnicy jednostronnej i innych chwastów prosowatych oraz niektórych chwastów dwuliściennych.

Titus 25 WG 50-60 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml /100 l wody).

Wyższą dawkę stosować przy dużym występowaniu gatunków innych niż chwastnica jednostronna.

 

Zwalczanie chwastów prosowatych i chwastów dwuliściennych występujących w dużym nasileniu jak np. komosa lub rdesty Titus 25 WG stosować w mieszaninach z innymi środkami.

Zabieg wykonywać w fazie 3-4 liści kukurydzy.

Titus 25 WG 50 g/ha + Refine 75 WG (lub Harmony 75 WG) 10 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml /100 l wody).

lub

w fazie od 2 do 6 liści kukurydzy

Titus 25 WG 30 - 40 g/ha + Mustang 306 SE 0,6 l/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% w celu zwalczania chwastów dwuliściennych oraz chwastów prosowatych ( chwastnica jednostronna )

 

lub

Titus 25 WG 50 – 60 g/ha + Mustang 306 SE 0,6 l/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% na polach, gdzie obok prosowatych i dużego nasilenie chwastów dwuliściennych występuje perz.

 

Uwagi

1. Środka nie stosować:

- w kukurydzy uprawianej na lekkich glebach piaszczystych

- w kukurydzy cukrowej, pękającej oraz w uprawie materiałów  hodowlanych

2. Nie wykonywać zabiegu:

- stosując mniej niż 150 l i więcej niż 300 l wody na hektar

- na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozek, suszę, zalanie wodą, choroby lub szkodniki

- na mokre rośliny

- w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC

- bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów, na rośliny, których wzrost został zahamowany na skutek niskich temperatur. Zabieg można wykonać po wznowieniu intensywnego wzrostu przez rośliny kukurydzy.

3. Ze względu na możliwość wystąpienia objawów fitotoksyczności na nowych odmianach kukurydzy, przed zastosowaniem środka w tych odmianach należy skontaktować się z przedstawicielem firmy DuPont.

 

2. Ziemniak.

 

Zwalczanie perzu oraz chwastów prosowatych i niektórych dwuliściennych.

 

A. Zabieg jednorazowy

Titus 25 WG 60 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.

Zabieg wykonać gdy rośliny perzu osiągnęły 15-25 cm wysokości, po wschodach ziemniaka

 

B. Zabieg dwukrotny (dawka dzielona)

pierwszy zabieg - w fazie 2-3 liści perzu, po wschodach ziemniaka

Titus 25 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% drugi zabieg - po upływie 15-20 dni od pierwszego zabiegu lub w momencie wtórnego odrastania perzu, a rośliny ziemniaka osiągną wysokość do 15 cm.

Titus 25 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.

 

Zwalczanie chwastów prosowatych i dwuliściennych łącznie lub przemiennie ze środkiem Sencor 70 WG.

 

A. Zabieg jednorazowy

Titus 25 WG 40-50 g/ha + Sencor 70 WG 0,3 kg/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.

Chwasty jednoliścienne są w fazie 2-3 liści, chwasty dwuliścienne w fazie 2-6 liści, a rośliny ziemniaka osiągnęły wysokość 15 cm.

Wyższą z zalecanych dawek środka Titus 25 WG stosować, gdy występuje silne zachwaszczenie.

 

B. Zabieg dwukrotny (dawka dzielona)

pierwszy - chwasty jednoliścienne w fazie 1-3 liści; dwuliścienne w fazie 2-4 liści, rośliny ziemniaka do 15 cm wysokości.

Titus 25 WG 30g/ha + Sencor 70 WG 0,25 kg/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.

drugi - po upływie 15-20 dni od pierwszego zabiegu na ponownie wschodzące chwasty Titus 25 WG 20 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.

 

C. W odmianach ziemniaka wrażliwych na Sencor 70 WG stosowany po wschodach.

 

pierwszy zabieg

Tuż przed wschodami roślin ziemniaka, po uprzednim obredleniu i zabronowaniu plantacji Sencor 70 WG 0,5 kg/ha

 

drugi zabieg

Na chwasty jednoliścienne znajdujące się w fazie 1-3 liści, dwuliścienne 2-4 liści Titus 25 WG 50 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.

 

Uwagi:

1.Opady deszczu wcześniej niż w 4 godziny po zabiegu mogą obniżyć skuteczność działaniaśrodka.

2.Na niektórych odmianach ziemniaka, po zastosowaniu z mieszaninie ze środkiem Sencor 70 WG mogą wystąpić objawy fitotoksyczności, które mogą mieć wpływ na plon.

Zalecana ilość wody 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwania: średniokropliste.

W przypadku stosowania środka ochrony roślin Titus 25 WG w mieszaninach z innymi srodkami ochrony roślin należy stosować się do zaleceń określonych w etykietach-instrukcjach stosowania tych środków

 

 

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo w normalnych terminach agrotechnicznych.

W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji można uprawiać kukurydzę, ziemniak, pomidor. Po wykonaniu orki i upływie 3 miesięcy można uprawiać wszystkie rośliny.

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Ask for this product

If this description is not sufficient, please send us a question to this product. We will reply as soon as possible.

Data is processed in accordance with privacy policy. By submitting data, you accept privacy policy provisions.

Fields marked with asterisk are required
Users reviews
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
I DO NOT AGREE
I AGREE, I WANT TO GO TO THE WEBSITE
pixel