EKONOM 72,5 WP 1kg

  • Środek grzybobójczy o działaniu wgłębnym i powierzchniowym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka, pomidora, ogórka i cebuli przed chorobami grzybowymi.
  • EKONOM 72,5 WP 1kg
Producer: CIECH
Product code: 266
0,25 kg0,5 kg1 kg
39,00 zł
/ sztuka

Would you like to ask about this product?

Wyślij nam pytanie lub sprawdź o co pytali inni klienci.
Product description

Zawartość substancji czynnych:

mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) - 680 g/kg (68%)
cymoksanil (związek z grupy monoacetylomoczników) 45 g/kg (4,5%)

 

 

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI


1. ROŚLINY ROLNICZE

ZIEMNIAK
alternarioza
Zalecana dawka: 2,0-2,5 kg/ha.
Wyższą dawkę środka stosować w warunkach dużego zagrożenia chorobą oraz na plantacjach
zagęszczonych.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Większą ilość wody stosować na plantacjach zagęszczonych.
Zapobiegawczy zabieg przeciwko alternariozie zaleca się wykonać tylko na plantacjach
odmian wrażliwych na tę chorobę lub w warunkach dużego zagrożenia chorobą, w momencie
pojawienia się pierwszych objawów choroby na liściach.
zaraza ziemniaka (zaraza występująca na liściach i łodygach)
Zalecana dawka: 2,0-2,5 kg/ha.
Wyższą dawkę środka stosować w warunkach dużego zagrożenia chorobą oraz na plantacjach
zagęszczonych.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Większą ilość wody stosować na uprawach zagęszczonych lub w przypadku silnie rozwiniętej
naci ziemniaka
Środek stosować do pierwszych zabiegów ochrony ziemniaka.
Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub:
* na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w rzędach
* na odmianach późniejszych - z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym regionie na
odmianach wczesnych.
W wyjątkowych przypadkach silnego zagrożenia zarazą ziemniaka, opryskiwanie środkiem
Ekonom 72 WP można powtórzyć po 10-14 dniach od pierwszego zabiegu. Środkiem
wykonać maksymalnie 2 zabiegi w sezonie.
Kolejne zabiegi ochrony wykonywać stosując fungicydy należące do innych grup
chemicznych.

2. ROŚLINY WARZYWNE

A) POMIDOR (W GRUNCIE)
zaraza ziemniaka
Zalecana dawka: 2,25 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 700-800 l/ha.
Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych
objawów choroby. Wykonać 2-3 zabiegi w odstępach co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami
należącymi do innych grup chemicznych.

B) CEBULA (W GRUNCIE)
mączniak rzekomy
Zalecana dawka: 2,5 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów
choroby. Wykonać 2-3 zabiegi w sezonie w odstępach co 7-10 dni.

C) ROŚLINY KAPUSTNE (ROZSADNIK)
mączniak rzekomy kapustnych
Zalecana dawka: 2 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 400 l/ha.
Środek stosować 1-2 razy w sezonie, w odstępach co 7-10 dni.

Pierwsze opryskiwanie rozpocząć od fazy 2 liści rozsady.
UWAGI:
1. Warunkiem skuteczności zabiegu jest dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową.
2. Nie stosować środka w czasie opadu deszczu lub przed spodziewanym deszczem.

 

OKRES KARENCJI

Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji:

  • POMIDOR - 7 DNI
  • CEBULA - 14 DNI
  • ZIEMNIAK - 14 DNI

 

 

 

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Ask for this product

If this description is not sufficient, please send us a question to this product. We will reply as soon as possible.

Data is processed in accordance with privacy policy. By submitting data, you accept privacy policy provisions.

Fields marked with asterisk are required
Users reviews