DEVRINOL 450 SC 1L

  • Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania chwastów jednoliściennych i niektórych dwuliściennych w uprawie rzepaku ozimego, pomidora, kapusty głowiastej ...
  • DEVRINOL 450 SC 1L
Producer: UPL
Product code: 3495
85,00 zł
/ sztuka

Would you like to ask about this product?

Wyślij nam pytanie lub sprawdź o co pytali inni klienci.

This product is available in our stores

You can buy this product without placing an online order at one of our stores in your area. Check where the product is in stock.
Check availability
Product description

...truskawki, agrestu, maliny, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej i porzeczki białej.

 

Zawartość substancji czynnej:

napropamid (związek z grupy amidów) - 450 g/l (40,87%).

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek wnika do rośliny poprzez okrywę nasienną, korzenie lub liścienie. Najskuteczniej niszczy chwasty w okresie ich kiełkowania. Nie działa na chwasty znajdujące się w późniejszych fazach rozwojowych. Środek niszczy nie tylko chwasty wschodzące jesienią, ale również chwasty wschodzące wiosną. Chwasty wschodzące podczas bezdeszczowej pogody są niszczone po wystąpieniu opadów.

Chwasty wrażliwe w dawce 2 l/ha: gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, tasznik pospolity, wiechlina roczna
Chwasty wrażliwe w dawce 2,5-3 l/ha: chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, komosa
biała, maruna bezwonna, pokrzywa żegawka, rdest plamisty, rdest powojowaty, rumianek pospolity (w dawce 3 l/ha), szarłat szorstki, tasznik pospolity.
Chwasty wrażliwe w dawce 4-6 l/ha: fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, rdest plamisty, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średnio wrażliwe w dawce 2 l/ha: gorczyca polna, starzec zwyczajny
Chwasty średnio wrażliwe w dawce 2,5-3 l/ha: jasnota różowa, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe w dawce 3 l/ha: miotła zbożowa, przytulia czepna, samosiewy zbóż (słabo zwalcza samosiewy zbóż
kiełkujące z głębszych warstw gleby).
Chwasty odporne w dawce 3 l/ha: dymnica pospolita, fiołek polny, jasnota purpurowa, perz właściwy

Uwaga
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne wieloletnie, głęboko korzeniące się są odporne na środek.

 

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Rzepak ozimy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Środek stosować przed siewem roślin, na wilgotną, dobrze uprawioną (bez grud) glebę.
Bezpośrednio po zabiegu wymieszać środek z glebą broną na głębokość do 3 cm, a następnie wysiać rzepak.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Pomidor z rozsady

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 - ,0 l/ha
Środek stosować przed posadzeniem roślin pomidora. Bezpośrednio po zabiegu środek wymieszać z glebą na głębokość 2-3 cm.
Na niektórych roślinach może wystąpić krótkotrwałe spowolnienie wzrostu posadzonej rozsady i niewielkie przejaśnienia. Objawy te szybko ustępują i nie wpływają na plonowanie i jakość owoców.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Kapusta głowiasta z rozsady

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Środek stosować przed posadzeniem roślin. Bezpośrednio po zabiegu wymieszać środek z glebą broną na głębokość 2-3 cm.
Po zastosowaniu środka może wystąpić przejściowe ograniczenie wzrostu młodych roślin kapusty, które jednak nie ma wpływu na plonowanie.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Truskawka

Na plantacjach nowo założonych środek stosować w około 4 miesiące po posadzeniu (po zbiorze owoców) (BBCH 97).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0-6,0 l/ha.
Na plantacjach jednorocznych i starszych środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji (BBCH 12-17).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 - 4,0, l/ha.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwaga:

Jeżeli zachodzi konieczność wykonania zabiegów pielęgnacyjnych po opryskiwaniu, gleby nie spulchniać poza głębokość, na którą wprowadzono środek.

 

 

 

 

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Ask for this product

If this description is not sufficient, please send us a question to this product. We will reply as soon as possible.

Data is processed in accordance with privacy policy. By submitting data, you accept privacy policy provisions.

Fields marked with asterisk are required
Users reviews