JĘCZMIEŃ KWS KOSMOS

 • Najlepiej plonująca odmiana jęczmienia ozimego w doświadczeniach rejestrowych.
 • Elastyczny termin siewu.
 • Bardzo dobre parametry zbieranego ziarna.
 • Odporny na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia (BaYMV) typ 1.
 • Odmiana z największą ilością rekomendacji COBORU
 • JĘCZMIEŃ KWS KOSMOS
 • JĘCZMIEŃ KWS KOSMOS
1,79 zł
/ kg
25 kg

Would you like to ask about this product?

Wyślij nam pytanie lub sprawdź o co pytali inni klienci.
Product description

Hodowla nasion: KWS

  

 Właściwości:

 •  odmiana pastewna wielorzędowa
 • najlepiej plonująca odmiana w doświadczeniach rejestrowych
 • odporność na choroby grzybowe dobra
 • tolerancja na zakwaszenie gleby dobra
 • rośliny średnio wysokie
 • odporności na wyleganie bardzo duża
 • mrozoodporność i zimotrwałość dobra
 • ziarno grube dobrze wyrównane
 • termin kłoszenia i dojrzewania średni
 • zawartość białka duża
 • odmiana odporna na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia
 • tolerancja na lekko opóźniony termin siewu
 • wymagania glebowe: średnie do dobrych

 

Profil odmiany 

Jakość -  pastewna
Wysokość roślin (cm) 94  średnia
 Odporność na wyleganie   6,9   dość duża
Zimotrwałość  5   średnia

 

Odporność na choroby:

Mączniak prawdziwy  7,5   średnia
Plamistość siatkowa  7,5   średnia
Rynchosporioza  8,0   średnia do dużej
Ciemnobrunatna plamistość  7,4   średnia
Rdza jęczmienia  7,5   średnia

 

 

Ważniejsze cechy odmianowe (wg COBORU średnio za lata 2017-2019)
Jęczmień
Odmiana

 Wysokość (cm) 

 Wyleganie (1-9)  MTZ Plon dt z ha         Mrozoodporność  Reakcja na zakwaszenie 
 Poziom a1  Poziom a2 
 Concordia  92 7,4 48,3 78 92 5 5
 KWS Kosmos  94 6,9 47,7 75 86 5 5
Quadriga 103 6,7 48,3 78 93 5 5
Skala: 1 - najniższa, 9 - najwyższa; a1 - tradycyjny poziom uprawy, a2 - intensywny poziom uprawy

 

 

OGÓLNE ZALECENIA UPRAWOWE 

 

WYMAGANIA GLEBOWE I PRZEDPLON

Jęczmień ozimy jest najmniej zimotrwały ze zbóż i bez pokrywy śnieżnej znosi mrozy do -10 o C. Najlepsze plony jęczmień daje na glebach żyznych o dobrej strukturze. Może być uprawiany na glebach kompleksu żytniego dobrego o odczynie obojętnym lub lekko kwaśnym (pH 5,5-7). Najlepszymi przedplonami do uprawy są: rośliny strączkowe, rzepak ozimy oraz wczesne ziemniaki.

 

UPRAWA ROLI

Sposób przygotowania stanowiska zależy od zwięzłości gleby, przedplonu , uwilgotnienia gleby oraz maszyn jakimi dysponuje gospodarstwo. Po przedplonach wcześnie schodzących z pola należy wykonać pełny zespół upraw pożniwnych. Po przedplonach późno schodzących z pola można wykonać talerzowanie i orkę siewną. Wybór metody uprawy gleby powinien zapewnić terminowy siew i równomierne wschody nasion.

 

SIEW

Duży wpływ na poziom plonowania ma optymalny termin siewu , który uzależniony jest od warunków klimatyczno-glebowych oraz przebiegu pogody w danym roku . Na glebach żyźniej- szych może on być nieco późniejszy, natomiast na glebach słabszych powinien być wcześniejszy .W zależności od regionu przypada pomiędzy 10 a 25 września . Opóźnienie siewu wpływa negatywnie na jakość i wysokość plonu . Dobór odpowiedniej ilości wysiewu uzależniony jest od wymagań odmianowych, kompleksu glebowego oraz terminu siewu . Zalecany wysiew to 350-450 nasion na m2 w zależności od warunków siewu. W przypadku opóźnionego siewu zaleca się zwiększenie normy wysiewu o 10 %. Norma wysiewu (kg/ha) zróżnicowana jest w dużym stopniu od masy tysiąca nasion (MTN), dlatego należy ją każdorazowo wyliczyć wg podanego wzoru:

masa tysiąca ziaren [g] x norma wysiewu [szt./m2]/zdolność kiełkowania [%]

Głębokość siewu : 3-5cm w rozstawie 10-15 cm . Zbyt głęboki siew powoduje nadmierne wydłuże­nie międzywęźla korzeniowego i opóźnienie rozwoju siewek od kilku do kilkunastu dni.

 

NAWOŻENIE

Optymalny odczyn gleby dla pszenżyta wynosi 5,5-7 pH . Gleby o niższym pH powinny być wapnowane. Wysokość nawożenia mineralnego uzależniona jest od zasobności gleby, stanowiska i przewidywanego plonu dlatego powinno się przeprowadzać systematyczne badanie zasobności gleby. Jęczmień ozimy z uwagi na słaby system korzeniowy ma duże wymagania nawozowe zwłaszcza na glebach słabszych. Nawozy fosforowe i potasowe należy stosować w całości przed- siewnie. W zależności od zasobności gleby powinny wynosić 50-80 kg/ha P 205 i 80-120 kg/ha K20. Nawożenie azotowe stosuje się w zależności od jakości gleby, przedplonu i spodziewanego zbioru i wynosi 80-100 kg czystego składnika na 1 ha . Na glebach słabszych 1/3 dawki stosować jesienią przed siewem jęczmienia a 2/3 w dwóch dawkach : połowę dawki przed ruszenia wegetacji a drugą dawkę w początku strzelania w źdźbło. W okresie wegetacji stosować w zależności od potrzeb nawożenie nalistne.

 

OCHRONA ROŚLIN

Zwalczanie chwastów, chorób i szkodników przeprowadzać zgodnie z zaleceniami Instytutu Ochrony Roślin a także z instrukcją(etykietą) znajdującą się na opakowaniu .

Przy intensywnym nawożeniu azotem stosować regulatory wzrostu.

 

Ask for this product

If this description is not sufficient, please send us a question to this product. We will reply as soon as possible.

Data is processed in accordance with privacy policy. By submitting data, you accept privacy policy provisions.

Fields marked with asterisk are required
Users reviews