GRODYL 75WG 20G

  • Środek chwastobójczy w formie granulatu stosowany nalistnie, jest przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w jęczmieniu ozimym, pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, pszenicy jarej, pszenżycie jarym, życie.
  • GRODYL 75WG 20G
Producer: Bayer
Product code: 40
76,00 zł
/ sztuka
Product description

Zawartość substancji czynnej:

amidosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 75% (750 g/kg)

 

 

Środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowany do odmierzania objętościowego: stosowany nalistnie, jest przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych (szczególnie przytulii czepnej)w jęczmieniu ozimym, pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, pszenicy jarej, pszenżycie jarym, życie.

 

Środek jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest poprzez korzenie oraz liście chwastów i przemieszany w roślinie, powodując wstrzymanie wzrostu i rozwoju chwastów. Efekt chwastobójczy uzyskuje się w ciągu 14-18 dni. Środek najlepiej działa na chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2-3 liści. Środek zwalcza przytulię czepną niezależnie od fazy rozwojowej.

 

Chwasty wrażliwe np.: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe np.: jasnota purpurowa, niezapominajka polna.

Chwasty odporne np.: chaber bławatek, fiołek polny, mak polny, przetaczniki, chwasty wieloletnie, chwasty jednoliścienne.

 

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

 

ROŚLINY ROLNICZE

 

A)  PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, ŻYTO, PSZENŻYTO OZIME

Grodyl 75 WG stosować wiosną po rozpoczęciu wegetacji. Środek można stosować wczesną wiosną gdy temperatura powietrza jest wyższa niż 5°C. Dawkę środka dostosować do występującego zachwaszczenia oraz fazy rozwojowej przytulii czepnej. Wyższe dawki środka Grodyl 75 WG zalecane są gdy środek stosowany jest bardzo wczesną wiosną (niskie temperatury powietrza). Zalecana dawka: 20-40 g/ha.

B)   JĘCZMIEŃ JARY, PSZENICA JARA, PSZENŻYTO JARE

Środek stosować od fazy 5 liści do końca fazy krzewienia. Zalecana dawka: 20 g/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

UWAGI: 

■     W zbożach ozimych do zwalczania chwastów z rodziny rdestowatych i złożonych znajdujących się w zaawansowanych fazach rozwoju stosować wyższą dawkę środka to jest 40 g/ha.

■     Środka nie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowych.

■     Środek wnika do roślin w okresie 1 godziny od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie czasu nie wpływają ujemnie na działanie środka.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

•          znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych

•          nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

 

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek szybko rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna) i nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności likwidacji opryskiwanej plantacji, po wykonaniu orki można uprawiać kukurydzę, pszenicę jarą jęczmień jary, ziemniaki. Nie uprawiać lucerny i koniczyny.

 

 

 

 

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Ask for this product

If this description is not sufficient, please send us a question to this product. We will reply as soon as possible.

Data is processed in accordance with privacy policy. By submitting data, you accept privacy policy provisions.

Fields marked with asterisk are required
Users reviews
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel