Saherb 180 SC 1 L

  • SAHERB 180 SC jest środkiem chwastobójczym w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i truskawce.
  • Saherb 180 SC 1 L
Producer: UPL
Product code: 4773
78,00 zł
/ sztuka

Would you like to ask about this product?

Wyślij nam pytanie lub sprawdź o co pytali inni klienci.
Product description

Zawartość substancji czynnych:

fenmedifam - związek z grupy fenylokarbaminianów – 60 g/l (5,87%)
desmedifam - związek z grupy fenylokarbaminianów – 60 g/l (5,87%)
etofumesat - związek z grupy pochodnych benzofuranu – 60 g/l (5,87%)

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek Saherb 180 SC pobierany jest przez liście i korzenie chwastów. Dzięki działaniu etofumesatu poprzez glebę środek ogranicza zachwaszczenie wtórne.
Najskuteczniej działa na chwasty znajdujące we wczesnych fazach rozwojowych (w fazie liścieni).

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, tasznik pospolity, tobołki polne, przetacznik perski, przytulia czepna, gwiazdnica pospolita.
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, rdest powojowaty.
Chwasty średnio odporne: samosiewy rzepaku.

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Burak cukrowy

Niezależnie od fazy rozwojowej buraka; chwasty w fazie liścieni
Pierwszy zabieg - burak w fazie 2 liści właściwych
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Drugi zabieg
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Trzeci zabieg
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów: 3
Odstęp pomiędzy zabiegami: 5 – 10 dni
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach małoobszarowych 

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Truskawka

Plantacje nowo sadzone
Środek stosować po osiągnięciu przez chwasty fazy liścieni (przeciętnie 7-10 dni po uprawieniu gleby i posadzeniu truskawek) metodą dawek dzielonych, w formie trzech zabiegów:
Pierwszy zabieg
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Drugi zabieg
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Trzeci zabieg
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów: 3
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 14 dni w zależności od tempa rozwoju chwastów
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Na plantacjach owocujących w roku sadzenia (uprawa sterowana), środek stosować przed kwitnieniem truskawek lub po zbiorze owoców

Plantacje owocujące (przynajmniej jednoroczne)
Środek stosować po osiągnięciu przez chwasty fazy liścieni, metodą dawek dzielonych, w formie trzech zabiegów:
Pierwszy zabieg
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Drugi zabieg
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Trzeci zabieg
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów: 3
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 14 dni w zależności od tempa rozwoju chwastów
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Środek stosować przed kwitnieniem truskawek lub po zbiorze owoców
Środek stosować, gdy chwasty są w fazie 2 liści właściwych, metodą dawek dzielonych, w formie dwóch zabiegów.
Pierwszy zabieg
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Drugi zabieg
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 14 dni w zależności od tempa rozwoju chwastów
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Środek stosować przed kwitnieniem truskawek lub po zbiorze owoców

Uwaga
Podczas opryskiwania truskawek odmian innych niż ‘Senga Sengana’, szczególnie truskawek deserowych, zwrócić uwagę na reakcję roślin po pierwszym zabiegu.
W przypadku wystąpienia uszkodzeń, ograniczyć liczbę zabiegów wykonywanych na intensywnie rosnące rośliny, z dużą liczbą młodych liści.

 

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy

 

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Ask for this product

If this description is not sufficient, please send us a question to this product. We will reply as soon as possible.

Data is processed in accordance with privacy policy. By submitting data, you accept privacy policy provisions.

Fields marked with asterisk are required
Users reviews