Citation 70 WG 1 kg

  • Citation 70 WG jest selektywnym herbicydem, w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowanym doglebowo i nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych w ochronie ziemniaka.
  • Citation 70 WG 1 kg
Producer: UPL
Product code: 5981
203,00 zł
/ sztuka

Would you like to ask about this product?

Wyślij nam pytanie lub sprawdź o co pytali inni klienci.

This product is available in our stores

You can buy this product without placing an online order at one of our stores in your area. Check where the product is in stock.
Check availability
Product description

Zawartość substancji czynnych:

metrybuzyna (związek z grupy triazynonów) - 70% (700 g/kg)

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest głównie poprzez korzenie, w mniejszym stopniu przez liście chwastów.
Skutecznie niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy 2-4 liści.

Na środek stosowany przedwschodowo w dawce 0,5 kg/ha

  • Chwasty wrażliwe: szarłat szorstki, rdest ptasi, łoboda rozłożysta, maruna bezwonna, fiołek polny.
  • Chwasty średniowrażliwe: komosa biała.
  • Chwasty średnioodporne: przytulia czepna.
  • Chwasty odporne: psianka czarna, rdest kolankowy.

Na środek stosowany w dawce dzielonej (0,33 kg/ha przedwschodowo i 0,2 kg/ha powschodowo)

  • Chwasty wrażliwe: komosa biała, szarłat szorstki, rdest ptasi, łoboda rozłożysta, fiołek polny.
  • Chwasty średnioodporne: psianka czarna.

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Ziemniak

Stosowanie środka przedwschodowo (zabieg jednorazowy):
Termin stosowania: Przed wschodami roślin ziemniaka i chwastów, po obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin.
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,50 kg/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Stosowanie środka w dawce dzielonej:
Termin stosowania:
Pierwszy zabieg - przed wschodami roślin ziemniaka i chwastów, po obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin.
Maksymalna dawka środka: 0,33 kg/ha
Drugi zabieg - co najmniej 7 dni później, wkrótce po wschodach roślin ziemniaka, ale zanim pędy ziemniaków osiągną 15 cm długości (do BBCH 11), do stadium 2 liści właściwych chwastów.
Maksymalna dawka środka: 0,20 kg/ha
Maksymalna łączna dawka: 0,53 kg/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów przy zastosowaniu dawki dzielonej: 2

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. W odmianach ziemniaka: Anielka, Ania, Aster, Baszta, Bekas, Bila, Elida, Fala, Fianna, Frezja, Harpun, Ibis, Irga, Irys, Jagoda, Jagna, Jaśmin, Lena, Klepa, Kos, Lawina, Lotos, Lord, Tokaj, Malwa, Maryna, Oda, Orlik, Redstar, Sante, Stobrawa i Sumak środek Citation 70 WG stosować wyłącznie na 10 dni przed przewidywanym terminem wschodów roślin ziemniaka.
2. Środka Citation 70 WG nie stosować do ochrony ziemniaka odmiany: Cabaret, Dunajec, Fambo, Innovator i Vineta.
3. Ze względu na zróżnicowaną wrażliwość odmian ziemniaka oraz rejestrację nowych odmian w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się konsultację z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem. Konsultacja tego rodzaju zalecana jest także w zakresie wpływu środka na jakość plonu.
4. Opady deszczu, krótko po zastosowaniu środka, zwłaszcza w terminie przed wschodami ziemniaka, mogą powodować przejściowe objawy fitotoksyczności, w tym przejaśnienia roślin.
5. Środek może spowodować przejściowe objawy fitotoksyczności, zwłaszcza stosowany po wschodach na odmianach bardzo wczesnych i wczesnych ziemniaka jednak bez ujemnego wpływu na plon.
6. Na glebach mineralnych o dużej zawartości materii organicznej, skuteczność działania może być zmniejszona, ponieważ środek jest adsorbowany przez materię organiczną, co zmniejsza jego dostępność dla kiełkujących chwastów.
7. Nie zaleca się stosowania środka na glebach zbrylonych i przesuszonych oraz na glebach bardzo lekkich, piaszczystych i przepuszczalnych.
8. Nie zaleca się stosowania środka w temperaturze powyżej 25oC.
9. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia się cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne oraz do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. Niektóre rośliny uprawne są szczególnie wrażliwe na substancje czynną środka Citation 50 WG, z tego względu wskazane jest zachowanie 5-metrowej strefy od plantacji ziemniaka traktowanej środkiem i pola na którym wschodzą rośliny buraka i pola obsianego rośliną kapustną (krzyżową). Należy także unikać zabiegu środkiem w odległości bliższej jak 10 metrów od upraw ogórka i sałaty (w tym w uprawie pod osłonami) oraz pola, na którym znajduje się cebula w fazie wschodów.

 

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

  • ziemniak – 60 dni

 

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

 

Ze środków ochrony roślin mogą korzystać tylko osoby które ukończyły 18 lat.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.

Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Ask for this product

If this description is not sufficient, please send us a question to this product. We will reply as soon as possible.

Data is processed in accordance with privacy policy. By submitting data, you accept privacy policy provisions.

Fields marked with asterisk are required
Users reviews