Indofil 80 WP 1 kg

  • Indofil 80 WP jest środkiem grzybobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu
  • powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka, jabłoni i pomidora w uprawie polowej przed chorobami grzybowymi.
  • Indofil 80 WP 1 kg
Product code: 6012
29,99 zł
/ sztuka

Would you like to ask about this product?

Wyślij nam pytanie lub sprawdź o co pytali inni klienci.
Product description

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych (uprawa jabłoni), polowych (uprawa ziemniaka i pomidora) i ręcznych (uprawa pomidora i jabłoni).

 

Zawartość substancji czynnej:

mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) – 80% (800 g/kg).

  

STOSOWANIE ŚRODKA

 

ziemniak

zaraza ziemniaka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 8
Odstęp między zabiegami: 7 dni
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Większą ilość wody stosować na plantacjach o silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy początku rozwoju pierwszych liści do fazy początku żółknięcia liści (BBCH 10 – 91).
a) Pierwszy zabieg:
- obszary o największym zagrożeniu zarazą ziemniaka – zabieg należy wykonać przed zwieraniem się międzyrzędzi lub przed pojawieniem się pierwszych objawów choroby. W przypadku lokalnych komunikatów o występowaniu zarazy należy niezwłocznie przeprowadzić zabieg.
- obszary o niższym zagrożeniu zarazą ziemniaka – zabieg wykonać niezwłocznie po przekroczeniu lokalnych komunikatów o wystąpieniu zarazy.
b) Następne zabiegi wykonać w odstępie 7 dni.
W przypadku, gdy w programie zwalczania zarazy ziemniaka pierwszy zabieg wykonywany jest środkiem o działaniu układowym, środek ochrony roślin Indofil 80 WP powinien być stosowany przemiennie z innymi środkami grzybobójczymi o innym mechanizmie działania.

jabłoń

Parch jabłoni
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 700 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Termin stosowania: Środek stosować od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do fazy osiągnięcia przez owoce 90% typowej wielkości (BBCH 51 – 79).
Zabieg należy wykonać zgodnie z harmonogramem prognozy wystąpienia parcha jabłoni.
Indofil 80 WG jest środkiem o działaniu zapobiegawczym, który w ciągu całego sezonu wegetacyjnego można stosować jednorazowo w programach ochrony z innymi środkami grzybobójczymi.

pomidor (w uprawie polowej)

Zaraza ziemniaka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5
Odstęp między zabiegami: 7 dni
Zalecana ilość wody: 500-800 l/ha
Zalecane opryskiwanie : drobnokropliste
Termin stosowania: Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętego pierwszego liścia do fazy zakończenia rozwoju owoców (BBCH 11 – 79).
Zabieg należy wykonać w przypadku pojawienia się pierwszych objawów choroby lub zgodnie z sygnalizacją.
Indofil 80 WG jest środkiem o działaniu zapobiegawczym, który w ciągu całego sezonu wegetacyjnego można stosować maksymalnie 5 razy w odstępach 7 dniowych oraz przemiennie z innymi środkami grzybobójczymi o innym mechanizmie działania. 

UWAGI:
1. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.
3. Zabiegu nie wykonywać na mokre rośliny.

 

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

  • ziemniak – 7 dni
  • jabłoń – 35 dni
  • pomidor - 3 dni

 

 

 

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

 

Ze środków ochrony roślin mogą korzystać tylko osoby które ukończyły 18 lat.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.

Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Ask for this product

If this description is not sufficient, please send us a question to this product. We will reply as soon as possible.

Data is processed in accordance with privacy policy. By submitting data, you accept privacy policy provisions.

Fields marked with asterisk are required
Users reviews