ASPERMET 200 EC 250 ml

 • Środek o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony do zwalczania owadów latających i pełzających w higienie sanitarnej oraz do zwalczania szkodników magazynowych (głównie owadów) w ochronie żywności.
 • ASPERMET 200 EC 250 ml
Producer: ASPLANT
Product code: 4464
79,00 zł
/ sztuka
SuperFair.Shop badge We ship all packages at declared time

We have the SuperFair.Shop ™ badge thanks to which our shipments are automatically monitored on a daily basis in terms of compliance with the declared shipment time.

The badge means that our shipments are sent as planned. We also care about your safety and comfort.

Product description

Środek owadobójczy w formie koncentratu stężonej emulsji do rozcieńczania wodą do opryskiwania, lub mieszaniny z olejem do aerozolowania. Produkt przeznaczony do powszechnego użytku, pod warunkiem ścisłego przestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji.

 

Zawartość substancji biologicznie czynnej:

200 g permetryny (3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetyiocyklopropanokarboksylan m-fenoksybenzyl) w 1 litrze środka.

 

ZASTOSOWANIE:

ASPERMET 200 EC przeznaczony jest do zwalczania owadów w higienie sanitarnej: much, komarów, kleszczy, prusaków, karaluchów, pluskiew, mrówek faraona, rybików cukrowych itp. Środek przeznaczony jest także do zwalczania szkodliwych owadów głównie takich jak: wołek zbożowy, mól ziarniak, mklik mączny itp.

Może być stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej, biurowych, fabrycznych, magazynowych, inwentarskich a także w szpitalach (z wyjątkiem sal chorych), przedszkolach i innych, przy ścisłym przestrzeganiu środków ostrożności.

 

DAWKOWANIE: 

Zwalczanie owadów w pomieszczeniach:

metoda oprysku - zalecane stężenie: 2 % (200 ml środka w 10 1 wody), przy dawce 1 litr cieczy roboczej na 20 m2 powierzchni zamgławianie za pomocą wytwornic aerozolowych w dawce 0,15 1 preparatu w 1,3 1 bezwonnego oleju wazelinowego na 1000 m2 dezynsekowanej powierzchni.

 

Zwalczanie komarów na zewnątrz budynków:

Zabieg ULV („zimna mgła"): Sporządzić 5% roztwór wodny preparatu Aspermet 200 EC. Część użytej do sporządzenia roztworu wody zaleca się zastąpić nośnikiem stosowanym w zabiegach ULV, który poprawia efekt skuteczność „zimnej mgły". 10 litrów cieczy roboczej wystarcza do opryskania powierzchni 1 ha .

Zabieg „gorącą mgłą": Sporządzić ciecz roboczą rozcieńczając preparat w ilości 0,5 litra i 0,5-1,5 litra nośnika wodą do 5 litrów. Tak przygotowana ciecz robocza wystarcza do zamgławiania 1 ha powierzchni.

 

Zwalczanie kleszczy na zewnątrz budynków:

metoda oprysku : sporządzić 1 % roztwór Aspermetu w wodzie (100 ml preparatu w 10 litrach wody) i wymieszać intensywnie. Stosować w dawce 1 1 roztworu roboczego na 20 m2powierzchni.

 

SPOSÓB WYKONANIA ZABIEGU:

Pomieszczenia zamknięte:

Zabieg może być wykonany za pomocą większości typów opryskiwaczy używanych do zwalczania owadów w pomieszczeniach zamkniętych.

Podstawową zasadą właściwego wykonania zabiegu jest dokładne pokrycie cieczą (do momentu początku jej minimalnego ściekania) dezynsekowanych powierzchni. Opryskiwać należy nie więcej niż 1/3 powierzchni pomieszczenia.

W przypadku zwalczania owadów biegających (prusaków, karaluchów itp.) szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca ich gnieżdżenia (naroża ścian i podłóg, szpary, szczeliny, przejścia rur i przewodów, miejsca za listwami, tapetami i wykładzinami, wannami, szafkami zlewozmywaków, tylne części mebli i obrazów, okapy itp.) 

W przypadku zwalczania much opryskiwać należy powierzchnie, na których muchy przebywają najchętniej (nasłonecznione fragmenty ścian, okolice okien, lamp, słupy nośne, przegrody, miejsca składowania odpadków -o ile nie są wykorzystywane jako karma dla zwierząt, itp.).

 

Powierzchnie zewnętrzne: (zwalczanie komarów i kleszczy)

Zabieg należy wykonać równomiernie na całej powierzchni przeznaczonej do dezynsekcji w ciepłe i bezwietrzne popołudnie, podczas którego nie są spodziewane opady deszczu. Unikać wykonywania zabiegu przy ekstremalnie wysokich temperaturach, które mogą spowodować osłabienie skuteczności działania substancji aktywnej.

Nie ma przeciwwskazań do przebywania na terenie objętym zabiegiem dezynsekcji zaraz po jego zakończeniu, jednak nie wcześniej niż po opadnięciu mgły dezynsekcyjnej.

 

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ:

Ustalić potrzebną ilość preparatu. Zawartość butelki dobrze wymieszać. Odmierzyć ustaloną ilość preparatu i wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego w części wodą. Całość dobrze wymieszać. Opróżnione opakowanie trzykrotnie przepłukać wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza. Uzupełnić zbiornik wodą do wymaganej objętości i ponownie wymieszać do uzyskania jednolitej zawiesiny. Niezwłocznie wykonać zabieg.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Resztki nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Uwaga: preparat jest toksyczny dla organizmów wodnych. W przypadku rozlania skażone miejsce zasypać piaskiem lub innym materiałem chłonnym i zebrać całość do szczelnego pojemnika opisanego wraz z instrukcją utylizacji wg lokalnych przepisów. Zapobiec przedostawaniu się preparatu do kanalizacji, bądź rowów, cieków wodnych, itp.

 

CZAS DZIAŁANIA:

Czas działania preparatu zależny jest od jakości wykonanego zabiegu, rodzaju opryskiwanej powierzchni, temperatury, wilgotności, zapylenia itp. Na powierzchniach bielonych wapnem szybko ulega dezaktywacji. Przestaje działać po umyciu, wytarciu, spłukaniu itp. opryskanej powierzchni.

 

UWAGI:

 • Przed wykonaniem dezynsekcji na czas zabiegu usunąć z pomieszczenia, oraz powierzchni chronionej ludzi i zwierzęta.
 • Nie stosować oprysku na żłoby, poidła i inne powierzchnie, z którymi mogą kontaktować się zwierzęta.
 • Chlewnie opryskiwać od wysokości 1,5 m a obory od wysokości 2 m od podłogi w górę.
 • Chronić przed skażeniem preparatem środki spożywcze, naczynia na żywność i paszę.
 • Przed wykonaniem dezynsekcji usunąć je z pomieszczenia lub dokładnie okryć.
 • Nie stosować oprysku na powierzchnie mające kontakt z żywnością.
 • Unikać przebywania w zasięgu rozpryskiwanej cieczy roboczej.
 • Unikać znoszenia preparatu przez przeciągi.
 • Nie opryskiwać łóżek i zabawek dziecięcych.
 • Nie opryskiwać części maszyn, instalacji, silników elektrycznych itp.
 • Sporządzona ciecz użytkowa musi być zużyta możliwie szybko. Nie może być pozostawiona do następnego dnia.
 • Obiekt może być oddany do użytku po całkowitym wyschnięciu opryskanych powierzchni i starannym przewietrzeniu.
 • Po pracy umyć dokładnie aparaturę, umyć się wodą i mydłem, wypłukać usta i zmienić odzież.
 • Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia wylać z dala od zbiorników i ujęć wodnych.
 • Zabiegów dezynsekcyjnych nie wolno w żadnym przypadku wykonywać w obecności chorych i dzieci. Nie zaleca się stosowania preparatu w pomieszczeniach gdzie przebywają ludzie chorzy z uczuleniami.
Ask for this product

If this description is not sufficient, please send us a question to this product. We will reply as soon as possible.

Data is processed in accordance with privacy policy. By submitting data, you accept privacy policy provisions.

Fields marked with asterisk are required
Users reviews
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel