Axial komplett pack 5 ha

  • Axial Komplett Pak to nowe rozwiązanie Syngenta na rynku wiosennych herbicydów zbożowych.
  • Gotowy pakiet na 2 hektary zbóż zawiera:
  • - 5 litrów produktu Axial Komplett 50 EC
  • - 100 gram produktu Winnetou 20 WG
  • Axial komplett pack 5 ha
Producent: Syngenta
Kod produktu: 7749
2 ha5 ha
790,00 zł
/ szt.
SuperFair.Shop badge Wysyłamy wszystkie paczki w deklarowanym czasie

Posiadamy wyróżnienie SuperFair.Shop™, w ramach którego nasze wysyłki są codziennie automatycznie monitorowane pod względem zgodności z deklarowanym czasem wysyłki.

Przyznane wyróżnienie oznacza, że nasze przesyłki są wysyłane zgodnie z planem. Dbamy też o Twoje bezpieczeństwo i wygodę.

Opis produktu

Axial Komplett jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowanym nalistnie, występującym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna pinoksaden zaliczana jest do grupy A (inhibitory ACCazy), a substancja czynna florasulam zaliczana jest do grupy B (inhibitory ALS).


 

Axial Komplett

 

Zawartość substancji czynnej:

pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 45 g/l (4,55%)
florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 5 g/l (0,51%)

Sejfner: klokwinocet – meksyl – 11,25 g/l (1,16%).
Inne substancje niebezpieczne niebędące substancją czynną: solwent nafta, klokwintocet-meksyl.

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Axial Komplett jest herbicydem pobieranym przez liście chwastów, szybko przemieszczającym się do stożków wzrostu pędów i korzeni. Zawiera dwie substancje o odmiennym mechanizmie działania.
Pinoksaden w roślinie jako inhibitor enzymu - karboksylazy acetylokoenzymu A (ACCazy) powoduje zahamowania biosyntezy kwasów tłuszczowych w początkowej fazie ich syntezy. Pinoksaden stosuje się w przypadku zwalczania chwastów trawiastych (jednoliściennych). Florasulam w roślinie jako inhibitor enzymu – syntazy acetylomleczanowej (ALS) powoduje zahamowanie syntezy aminokwasów rozgałęzionych, w konsekwencji czego dochodzi do zahamowania wielu procesów życiowych, w tym głównie do zahamowania podziału komórek w tkankach merystematycznych. Stosowany jest w celu zwalczania chwastów dwuliściennych.
Zewnętrzne objawy działania środka są widoczne stosunkowo późno, po kilku lub kilkunastu dniach od zabiegu. Do pierwszych objawów jego działania zalicza się zahamowanie wzrostu chwastu, następnie występują zmiany zabarwienia liści, często na antocyjanowe (szczególnie są one wyraźnie widoczne na młodych liściach znajdujących się w pochwach liściowych lub w pobliżu kolanka), czerwienie lub chloroza. Całkowita zaschniecie liści następuje po 7-10 dniach w korzystnych warunkach lub do 6-8 tygodni w niekorzystnych.

Chwasty wrażliwe jednoliścienne: owies głuchy, miotła zbożowa, wyczyniec polny
Chwasty wrażliwe dwuliścienne: samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, chaber bławatek, rumianek pospolity, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna, mak polny, rdest ptasi, gwiazdnica pospolita, tobołki polne
Chwasty średniowrażliwe: komosa biała, jasnota purpurowa
Chwasty odporne: rdest powojowaty, fiołek polny, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek stosować w okresie najwyższej wrażliwości chwastów trawiastych (BBCH chwastów 10-19), tj.: od pojawienia się pierwszego liścia z pochewki liściowej do fazy dziewięciu lub więcej liści, na chwasty aktywnie rosnące i niezakryte przez roślinę uprawną.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto

Termin stosowania:

Stosowanie jesienią: środek stosować od fazy 2 liści rośliny uprawnej (BBCH12) do końca wegetacji jesiennej.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,0 l/ha.
lub
Stosowanie wiosną: środek stosować po ruszeniu wegetacji do fazy drugiego kolanka rośliny uprawnej (BBCH32).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,3 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,3 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku silnej presji chwastów dwuliściennych oraz w zaawansowanych fazach rozwojowych chwastów.

Jęczmień jary

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,0 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować od 4 liścia rośliny uprawnej (BBCH14) do fazy pierwszego kolanka rośliny uprawnej (BBCH31).
Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku silnej presji chwastów dwuliściennych oraz w zaawansowanych fazach rozwojowych chwastów.

Pszenica jara

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,3 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,67 – 1,3 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku silnej presji chwastów dwuliściennych oraz w zaawansowanych fazach rozwojowych chwastów.
Termin stosowania:
Środek stosować od 4 liścia rośliny uprawnej (BBCH14) do fazy pierwszego kolanka rośliny uprawnej (BBCH31).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy

 


 

Winnetou 20 WG

 

Zawartość substancji czynnej:

metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 200 g/kg (20%)

 

OPIS DZIAŁANIA

Winnetou 20 WG jest herbicydem w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowany do odmierzania objętościowego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, pszenicy jarej i jęczmieniu jarym. 
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek Winnetou 20 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest przez liście i korzenie, a następnie szybko przemieszczany w roślinie. Należy do grupy inhibitorów ALS, hamujących biosyntezę niezbędnych roślinom aminokwasów. Hamuje podział komórek w stożkach wzrostu pędów i korzeni, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Winnetou 20 WG charakteryzuje się selektywnością czynną, gdyż zboża rozkładają środek na związki nieaktywne.
Efekt działania środka w postaci żółknięcia roślin wrażliwych widoczny jest po 14 dniach od wykonania zabiegu. Środek najlepiej działa na młode intensywnie rosnące chwasty. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.
Długotrwała susza może ograniczyć skuteczność środka.

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa (w dawce 30 g/ha), komosa biała (do fazy 6 liści), mak polny, maruna bezwonna, rdest plamisty, rumian polny, tasznik pospolity,
Chwasty średniowrażliwe: bodziszek drobny, komosa biała, przetacznik polny,
Chwasty średnioodporne: przytulia czepna, rdest powojowy.

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima, pszenżyto ozime

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.
Termin stosowania: Środek stosować wiosną tuż po ruszeniu wegetacji od fazy 5 rozkrzewień do fazy trzeciego kolanka (BBCH 25-33).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
W celu zwalczenia chwastów średnio wrażliwych i średnio odpornych środek Winnetou 20 WG zaleca się stosować łącznie ze środkiem Aurora 40 WG w dawce:
Winnetou 20 WG 20 g/ha + Aurora 40 WG 50 g/ha
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Pszenica jara, jęczmień jary

Termin stosowania: Środek stosować od fazy 5 rozkrzewień do fazy trzeciego kolanka (BBCH 25-33).
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 20 – 30 g/ha.
Wyższą dawkę środka stosować na chwasty starsze i w razie ich dużego nasilenia.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
W celu zwalczenia chwastów średnio wrażliwych i średnio odpornych środek Winnetou 20 WG zaleca się stosować łącznie ze środkiem Aurora 40 WG w dawce:
Winnetou 20 WG 20 g/ha + Aurora 40 WG 50 g/ha.
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy

 


 

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020, poz. 2097) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

 

Ze środków ochrony roślin mogą korzystać tylko osoby które ukończyły 18 lat.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.

Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zapytaj o produkt

Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Opinie naszych klientów
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
NIE WYRAŻAM ZGODY
ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY
pixel